به گزارش «نسیم»، تعرفه های بندری مصوب سازمان بنادر و دریانوردی برای اجرا در سال 94 اعلام شد.

 بر اساس تعرفه های جدید حق ورود به بندر برای کشتی های کانتینری به ازای هر واحد حجم GT حدود 0.96 سنت و برای کشتی های غیرکانتینری 1.96 دلار منظور شده است.

همچنین حق تخلیه و بارگیری در اسکله 3.19 دلار برای کشتی های کانتینری و 6.60 دلار برای کشتی های غیر کانتینری تعیین شده است.

هزینه راهنمایی در یک رفت و برگشت به ازای هر GT برای کشتی های کانتینری 9.58 دلار و برای غیرکانتینری 19.16 دلار محاسبه شده است.

هزینه یدک کشی به ازای هر GT برای کشتی های کانتینری 19.16 و برای کشتی های غیر کانتینری 38.34 دلار است.

از سوی دیگر هزینه جمع آوری زباله برای شناورهای بدنه فلزی از 15 هزار GT به بالا ( کانتینری و غیر کانتینری)700 دلار است.

بر اساس جدول تعرفه های جدید نرخ تخلیه و بارگیری کانتینر در بنادر جنوبی برای کانتینرهای 20 فوت وارداتی و ترانزیت داخلی 177 دلار، برای کانتینرهای صادراتی 133 دلار و ترانزیت خارجی 129 دلار نرخ گذاری شده است.
همچنین برای کانتینرهای 20 فوت خالی ورودی و خروجی 97 دلار منظور شده است.

نرخ تخلیه و بارگیری کانتینرهای 40 فوت نیز در بخش واردات و ترانزیت داخلی 266 دلار، در بخش صادرات200 دلار، ترانزیت خارجی 161 دلار و کانتینرهای خالی 133 دلار محاسبه خواهد شد.

تعرفه انبارداری کانتینرهای وارداتی، ترانزیت داخلی در مناطق عادی و ویژه اقتصادی بنادر جنوبی از1 تا 5 روز معاف و برای از 6 تا 10 روز برای کانتینرهای 20 فوت 57 هزار ریال و 40 فوت 114 هزار ریال است.