به گزارش «نسیم»، یک مقام آگاه در اداره هواپیمایی کشوری جمهوری آذربایجان در گفتگو با "ترند نیوز" در پاسخ به علت به تعویق افتادن پرواز مستقیم تبریز باکو با اعلام این مطلب گفت هواپیمایی کیش ایر اسناد و مدارک لازم را به هواپیمایی کشوری آذربایجان تقدیم نکرده است. این مقام آگاه با اعلام اینکه پس از تقدیم کامل اسناد مربوطه برقراری پرواز در مسیر تبریز باکو میسر خواهد شد تاکید کرد درخواست سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران جهت برقراری پرواز تبریز باکو و بالعکس به اداره هواپیمایی جمهوری آذربایجان روز گذشته به این اداره تقدیم شده است که در آن شرکت هواپیمایی کیش ایر برای این منظور معرفی شده است.