به گزارش «نود اقتصادی» به نقل از شادا، در این مراسم که با حضور تعدادی از معاونان و رؤسای سازمان های زیر مجموعه وزارت اقتصاد و در محل این وزارتخانه برگزار شد، از حائزین رتبه های اول تا سوم بنگاه های خوش رفتار سال ۱۴۰۲ در هر یک از تقسیم‌بندی های دانش بنیان، جدیدالتأسیس، بورسی، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تقدیر شد.این گزارش حاکی است، بنا بر اظهارات سید علی روحانی معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد، از میان تعداد ۹ هزار و ۱۴۴ شرکت دانش‌بنیان مورد بررسی توسط وزارت اقتصاد در سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۶۰ بنگاه به عنوان خوش رفتار، شناسایی شده اند.بنا بر اعلام روحانی، همچنین از تعداد هشت هزار و ۱۲۳ شرکت جدیدالتأسیس مورد بررسی در سال ۱۴۰۲ تعداد ۹۰ بنگاه بعنوان خوش رفتار شناسایی شده اند.به گفته وی، از بین ۸۲۶ شرکت بورسی و نیز ۳۳۴ هزار و ۶۵۸ بنگاه دسته بندی شده تحت عنوان "سایر اشخاص حقوقی" به ترتیب، تعداد ۱۰ و تعداد ۷۴۷۰ شرکت به عنوان بنگاه خوش رفتار مورد شناسایی قرار گرفته اند.بر این مبنا، همچنین، از میان تعداد یک میلیون و ۵۸۰ هزار بنگاه مورد بررسی در دسته بندی "اشخاص حقیقی" تعداد یک میلیون و دو هزار و ۴۴۴ شرکت بعنوان بنگاه خوش رفتار شناسایی شده اند.در این گزارش می خوانیم: این ارزیابی ها بر مبنای چهار گروه شاخص شامل پنج شاخص مالیاتی، پنج شاخص گمرکی، ۱۰ شاخص مختص ناشران بورسی و سه شاخص بانکی و اشتغال‌زایی از سوی وزارت اقتصاد انجام گرفته است. بنا بر اظهارات معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد، اطلاعات اشخاص حقوقی و حقیقی نیز از منظر خوش رفتاری و بررسی فهرست نهایی از حیث معوقات سازمان تأمین اجتماعی، ضمانت‌نامه ها و چک برگشتی، اتصال به سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی و موضوعات مرتبط با پولشویی مورد ارزیابی گرفته است.