به گزارش «نود اقتصادی» بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده که سهمیه ارز مسافرتی با افزایش دو برابر به ۱۰۰۰ یورو افزایش یافته است. اما این اقدام موثر بانک مرکزی در آستانه افزایش تقاضای پایان سال گویا به مذاق برخی سودجویان خوش نیامده و آن ها قصد دارند با تخریب این سیاست به بانک مرکزی فشار وارد کنند.

برخی رسانه‌ها در این زمینه نوشته اند که افراد می توانند با سو استفاده از این سیاست ۱۵ میلیون سود به دست آورند، زیرا قیمت یوروی مرکز مبادله ارز و طلا ۴۶ هزار و ۵۰۰ تومان است و با توجه به قیمت ۶۳ هزار تومانی آن در بازار می توان سود هنگفتی را نصیب مسافران خارجی کرد.

اما به نظر می رسد این تحلیل ها چندان با واقعیت سیاست جدید بانک مرکزی همخوان نیست. در وهله اول درباره این سیاست باید به این نکته اشاره کرد که دو برابر کردن یورو تخصیص یافته به مسافران خارجی وفور منابع ارزی را نشان می‌دهد و اقدام موثری برای جلوگیری از افزایش تقاضای هفته های پایانی سال است

اگر بانک مرکزی خود مستقیما برای این تقاضا چاره اندیشی نکند مسافران برای تهیه ارز به بازار غیر رسمی فشار می‌آورند و این موضوع روی قیمت ارز تاثیر گذار خواهد بود.

از طرف دیگر ارز مسافر بعد از گیت فرودگاه تحویل داده می شود و امکان سو استفاده و فروش آن در بازار آزاد نزدیک به صفر است. بنابراین به نظر می‌رسد عده ای با تخریب این سیاست به دنبال عقب نشینی بانک مرکزی و عملیاتی کردن سناریوی گرانی دلار در روزهای پایانی سال هستند.