به گزارش «نود اقتصادی» بعد از جلسه یکم آبان ماه شواری عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران در خصوص ابطال آرای حسین سلاح ورزی رئیس غیر قانونی اتاق بازرگانی ایران، در تاریخ ۱۳ آبان ماه موضوع برگزاری مجدد انتخابات رئیس و همچنین تداوم فعالیت و ماموریت انجمن نظارت بر انتخابات به هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران ابلاغ شد. در همین رابطه اطلاعیه برگزاری مجدد انتخابات در تاریخ یکم بهمن ماه سال جاری به صورت عمومی منتشر شده است.

اخیرا وزارت صمت هم در بیانه ای اعلام کرده است، حسین سلاح‌ورزی در حواشی رخ داده در دوره پسا انتخابات رویکردی هنجارگریز در پیش گرفته و با ارائه اطلاعات نادرست به رسانه‌ها و استفاده غیرقانونی از منابع و امکانات اتاق بازرگانی، درپی توجیه و استمرار حضور غیرقانونی خویش در هیات رئیسه اتاق بازرگانی است.

در همین راستا سیدعلی لطفی زاده دبیر جدید شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران طی مکاتبه ای ضمن اشاره به ماده ۱۹ قانون اتاق بازرگانی بر تمکین از مصوبات شورای عالی نظارت بر همکاری هیات رئیسه در راستای برگزاری  انتخابات جدید تاکید کرده است.

وی تصریح کرده که از زمان ابلاغ مصوبه شورای عالی نظارت به دبیر خانه اتاق بازرگانی ایران یعنی ۱۳ آبان ۱۴۰۲ هرگونه دخل و تصرف در اموال اتاق بازرگانی از سوی شخص فاقد صلاحیت مسئولیت موجب ضمان خواهد شد.