به گزارش «نود اقتصادی» رضا افتخار الدین، رئیس هیات مدیره کارخانجات خوراک دام: در چند وقت اخیر قیمت روغن به شکل بی‌سابقه‌ای پایین آمد و تولید کنجاله و سویا برای کارخانه ها از صرفه افتاد.