به گزارش «نود اقتصادی» محمد صادق الحسینی، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار کرد: شهید رجایی هم مثل حسن روحانی یک شبه بنزین را ۳ برابر کرد، بنی‌صدر به او اعتراض کرد. غیر از دوره نوربخش، طیب‌نیا و شمس‌الدین حسینی در ۴۵ سال گذشته همیشه وزارت اقتصاد دست چپ‌ها و تفکر بنی‌صدر بوده است. امثال فرشاد مومنی، صمصامی و دکتر شرافت را به مکتب‌خانه هم نباید راه بدهند، تپه‌های اقتصاد ایران حاصل کار این‌هاست.