به گزارش «نود اقتصادی» ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در برخی ماه‌ها، در بازار مسکن تهران معامله ای صورت نمی‌گیرد و فقط چند معامله در مناطق یک و دو انجام می‌شود، چون میانگین قیمت در آن دو منطقه بالاست، قیمت خرید و فروش کل تهران را بالا می‌کشد.