به گزارش «نود اقتصادی» دکتر رحمت حاجی مینه، استاد دانشگاه و پژوهشگر هیدروپلیتیک: اردوغان در پروژه‌های سدسازی ترکیه اهداف سیاسی را دنبال می‌کند. رئیس جمهور ترکیه رسما گفته ابزار ما برای اعمال قدرت در منطقه آب است.