به گزارش «نود اقتصادی» سبحان نظری، دبیر انجمن شرکت‌های حمل و نقل ریلی: شرکت راه آهن باید توضیح دهد چگونه با اضافه شدن واگن‌های باری همچنان آمار حمل بار در حال سقوط است. مدیریت ضعیف شرکت راه آهن تمام انگیزه های بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش ریل و ناوگان ریلی را از بین برده است/ چرا شرکت راه آهن اجازه نمیدهد واگن ساز داخلی فعالیت کند؟