به گزارش «نود اقتصادی» در واپسین روزهای اردیبهشت ماه و با ابلاغ رسمی دکتر "بهرام عین‌اللهی" وزیر بهداشت خطاب به دکتر "سید محمد آقامیری" رئیس سازمان دامپزشکی کشور، موافقت اصولی تاسیس مرکز تحقیقات بیماری‌های منتقله از دام و فراورده‌های دامی به انسان صادر شد.
بنابراین گزارش، این مرکز با هدف گسترش و توسعه فناوری و انسجام بیشتر پژوهش و فناوری و آموزش و ارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی تاسیس شده است.
طبق اساسنامه این مرکز، 16 هدف در دستور کار آن قرار می گیرد که در چارچوب دو رکن شورای عالی و رئیس مرکز تعریف شده است؛ شورای عالی که متشکل از رئیس سازمان دامپزشکی کشور، معاون بهداشتی و پیشگیری این سازمان، معاون تشخیص و درمان سازمان، رئیس مرکز و سه نفر از اعضای هیات علمی مرکز با پیشنهاد رئیس مرکز و تایید رئیس سازمان فعالیت خواهد کرد.
بر اساس آنچه در ماده 8 این اساسنامه تعریف شده است، عضو‌گیری این مرکز به دو صورت پیوسته و ناپیوسته خواهد بود که اعضای پیوسته اعضای هیات علمی و و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند و اعضای ناپیوسته، اعضای هیات علمی سایر گروه‌های آموزشی سازمان دامپزشکی کشور یا سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خواهند بود.
در ماده 9 اساسنامه نیز به منابع مالی مرکز اشاره شده است که از طریق درآمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی، کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی و اعتبارات دولتی در صورت تخصیص صورت خواهد گرفت.
اساسنامه "مرکز تحقیقات بیماری‌های منتقله از دام و فراورده های دامی به انسان" که در دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ 14 اسفند ماه سال 1401 خورشیدی در شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی در 9 ماده و یک تبصره به تصویب رسیده بود.