به گزارش «نود اقتصادی» با حذف ارز ۴۲۰۰ کالاهای اساسی، قیمت اقلام خوراکی وابسته به ارز ترجیحی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت. برخی از منتقدان سیاست جایگزین ارز ۴۲۰۰ این جهش قیمت را صرفا به حذف ارز ۴۲۰۰ نسبت داده و حتی افزایش قیمت‌های چند ماه پس از حذف ارز ۴۲۰۰ را نیز متوجه سیاست مذکور می‌دانند.

اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تحلیل‌های این منتقدان بدون توجه به تحولات جهانی قیمت کالا و ازجمله قیمت کالاهای وارداتی حوزه غذا و کشاورزی و همچنین افزایش قیمت جهانی سوخت و انرژی و به دنبال آن، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل جهانی پس از جنگ روسیه-اوکراین بوده است.

طبق آمارهای گمرک ایران، قیمت کالاهای اساسی وارداتی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ به‌طورمیانگین رشد ۳۳ درصدی داشته است. در بین کالاهای اساسی وارداتی، قیمت برنج وارداتی با ۴۰ درصد افزایش در رتبه اول در بین کالاهای اساسی قرار دارد. جو دامی با ۳۸ درصد دوم بوده و گندم با ۲۹ درصد افزایش قیمت، سوم است. عدس با ۲۸ درصد، روغن با ۲۴ درصد، قندو شکر با ۱۹ درصد، چای با ۱۸ درصد و ذرت با ۱۷ درصد افزایش قیمت، در رتبه‌های بعدی قرار دارند.