به گزارش «نود اقتصادی» علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: پس از تلاش‌های مستمر و پیگیری سازمان‌توسعه تجارت، بانکVTB، دومین بانک بزرگ روسی، دفتر نمایندگی خود را در ایران دایر کرد؛ این اولین بانک روسی است که در ایران حضور مستقیم داشته و در انتقال بخشی از درآمدهای ارزی از شبکه تراستی به شبکه بانکی و شفافیت تجارت موثر خواهد بود.

لازم به ذکر است ارزش دارایی این بانک ۲۸۵ میلیارد دلار است که ۱۰ درصد بیش از ارزش کل دارایی نظام بانکی کشور است