به گزارش «نود اقتصادی»، هرچند تصویب طرح مالیات برعایدی سرمایه به مراحل نهایی خود نزدیک شده، اما باید توجه داشت تعلل و تاخیر در خصوص اجرای آن میتواند فرصت به وجود آمده از طرف جذابیت بازار سهام و بخش مولد برای جذب سرمایه سرگردان را از بین ببرد.

در این خصوص سیاست گذاران باید توجه داشته باشند، اگر اجرایی شدن این قانون با سرعت کافی انجام نشود، نمی‌توان راه بازگشت سرمایه با بازارهای ارز ، طلا ، خودرو و مسکن را در زمان مناسب مسدود کرد و این موضوع میتواند از قدرت اثر بخشی قانون تا حد زیادی بکاهد.

از این رو لازم است با توجه به فرصت پیش آمده برای رونق تجارت و افزایش تولید که از طریق بهبود روابط خارجی ایران با همسایگان و ایجاد راههای تجاری جدید پیش آمده است، در جهت اصلاح ترجیحات سرمایه گذاران عمل کرد و سیاست‌های تشویقی و تنبیهی را به صورت هدفمند به اجرا درآورد.

باید توجه داشت، بازار سرمایه به عنوان یک بازار شفاف، کارا و چابک، میتواند در شرایط کنونی بیشترین میزان جذب سرمایه را به خود اختصاص دهد. اما در شرایطی که پس از ورود سرمایه به این بازار، اقدامی در جهت افزایش انگیزه سرمایه گذاری بلند مدت و بهره ور در تالارهای مختلف بورس نیفتد، بار دیگر شاهد خروج پول از این بازار و افزایش تقاضا در بازارهای ارز و طلا خواهیم بود.

همچنین لازم است همزمان با بهبود شرایط سرمایه گذاری در بازار سهام، راه های ورود مجدد سرمایه سوداگرایانه به سایر بازارها مسدود شود که این موضوع از طریق اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه امکان پذیر خواهد بود.