به گزارش «نود اقتصادی» مجید عشقی رئیس سازمان بورس اظهار کرد: : در بحث خودرو موضع سازمان بورس این است که خودرو باید با کیفیت و قیمت مناسبی به دست مصرف‌کننده برسد که تولیدکننده آسیب نبیند. وقتی قیمت را برای چند سال به صورت دستوری ثابت نگه می‌داریم به ضرر مصرف‌کننده است، زیرا تولیدکنندگان کیفیت و تیراژ را کاهش می‌دهند.

وی افزود: قیمت‌گذاری دستوری در بحث خودرو ضمن ایجاد زیان انباشته برای خودروسازان به نظام بانکی آسیب می‌زند. همچنین قطعه‌سازان، خودروسازان و سایر تولیدکنندگانی که با این صنعت همکاری دارند از قیمت‌گذاری دستوری زیان می‌بینند.

عشقی بیان کرد: بخش قابل توجهی از سهام خودروسازان در سهام عدالت است ما به دنبال این هستیم که ذینفعان سهام عدالت و سایر سرمایه‌گذاران آسیب نبینند.

رئیس سازمان بورس تصریح کرد: متاسفانه قیمت پایین خودرو سبب افزایش دلالان شده، اگر قیمت خودرو متناسب شود ما اصراری به عرضه خودرو در بورس کالا نداریم اما از ادامه عرضه‌ خودرو در بورس کالا استقبال می‌کنیم.