به گزارش «نود اقتصاری» براساس آمارهای بانک مرکزی ایران، مانده تسهیلات پرداختی به شرکت‌های دانش‌بنیان‌ تا پایان دیماه ۱۴۰۱ نزدیک به ۱۳۱ هزار میلیارد تومان بوده که از این مقدار، حدود ۱۲۳ هزار میلیارد تومان از آن در طبقه جاری، ۳ هزار و ۸۴۱ میلیارد تومان آن سررسید گذشته، ۵۷۴ میلیارد تومان آن معوق و ۳ هزار و ۵۵۹ میلیارد تومان نیز مشکوک‌الوصول است.

به عبارتی، از کل تسهیلات پرداختی به شرکت‌های دانش‌بنیان‌ حدود ۷ هزار و ۹۷۳ میلیارد تومان از آن در طبقه غیرجاری (سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول) قرار دارند. این مقدار معادل ۶ درصد از کل تسهیلات دریافتی دانش‌بنیان‌‌هاست. 

قابل ذکر است تسهیلات سررسید گذشته آن دسته از تسهیلات هستند که از تاریخ سررسید بدهی حدود دو ماه گذشته اما بدهکار آن را پرداخت نکرده است.

 تسهیلات معوق بین ۶ تا ۱۸ ماه و تسهیلات مشکوک‌الوصول نیز تسهیلاتی هستند که بیش از ۱۸ ماه از آخرین سررسید پرداخت نشده گذشته است.