به گزارش «نود اقتصادی»، در حالی دلار فردایی در کانال‌های تلگرامی در حدود ۴۶ هزار تومان سرگردان است که در بازار فیزیکی و در حوالی خیابان فردوسی سرگردانی خریداران و فروشندگان بسیار کمتر است. کمتر از این بابت که تردد درخیابان فردوسی حتی با توجه به نزدیکی به سال جدید چندان بالا نبوده و بیش ازآنکه «خریداری» در بازار وجود داشته باشد، «دلال» وجود دارد. دیروز دلالان چهار راه استانبول دلار خود را ۴۷ هزار تومان اعلام میکردند و کمی بالاتر و در میدان فردوسی این رقم به ۴۳ هزار تومان تنزل پیدا میکرد. در واقع بر اساس مشاهدات میدانی اختلاف قیمت دلار در سر و ته خیابان فردوسی به طوری بوده که با خرید دلار در میدان فردوسی و فروش آن در چهار راه استانبول میتوان به ازای قیمت هر دلار ، حدود ۳، چهار هزار تومان سود کرد اما در عمل چنین اتفاقی نخواهد افتاد، چرا که دلالان بازار خریدار دلار نبوده و فقط فروشنده آن‌اند و احیانا اگر خریدار هم باشند، در خرید خود سقف مرکز مبادله ارز را میپذیرند و در همان حدود ۴۱ هزار با شما معامله خواهند کرد.

در مقابل اما در حالت فروش، باز هم دلالان فروش گسترده‌ای ندارند و به صورت بسیار محدود و با قیمتی که وجب به وجب در خیابان فردوسی متفاوت است، معامله خواهند کرد. با این اوصاف بی راه نیست که اگر گفته میشود قیمت دلار در بازار غیر رسمی سلیقه‌ای شده و وجب به وجب قیمت آن در حال تغییر است. تغییری که نه بر اساس آخرین معامله بوده و نه بر اساس میانگین معاملات آن روز بلکه بر اساس تورم انتظاری است که بالاجبار به بازار تزریق میشود.

همه این‌ها در حالی است که روز گذشته ۳۷۰ میلیون دلار از سوی بانک مرکزی در مرکز مبادله عرضه شده و حدود ۱۳۰ میلیون دلار در حدود قیمت ۴۰ هزار تومان خریدار داشته است. بنابراین به نظر می‌رسد بازار در حال حاضر در طرف تقاضا چه در بخش رسمی و چه در بخش غیر رسمی تعدیل شده و سیاست‌های جدید بانک مرکزی در تحدید بازار اسکناس و نه تهدید آن در صورت ادامه پیدا کردن میتواند خروجی‌های بسیار موثری در کنترل قیمت دلار داشته باشد.

در واقع هر چه نظارت و حضور بانک مرکزی در معاملات دلار و رصد خریداران و فروشندگان بیشتر باشد، قدرت این بانک در سیاست گذاری و تناسب سیاست با شرایط روز، بیشتر خواهد بود و در حال حاضر امکان این موضوع از طریق مرکز مبادله ارز در حال پیگیری است.