به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای انجمن نساجی ایران، میزان صادرات صنعت نساجی و پوشاک در ۱۰ماهه امسال حدود ۴۶۳ میلیون دلار بوده که از این مقدار ۴۹/۳ میلیون دلار آن مربوط به صادرات پوشاک، ۲۸۲ میلیون دلار مربوط به انواع کف‌پوش‌ها (فرش و گلیم و غیره)، ۱۱ میلیون دلار مربوط به منسوجات بی‌بافت و ۳۴ میلیون دلار نیز مربوط به انواع پارچه بوده است.