به گزارش «نود اقتصادی» به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری سازمان برنامه و بودجه کشور، یکصد و یازدهمین نشست علمی-تخصصی خود را با عنوان"اصلاح طبقهبندی ردیفهای بودجه"روز چهارشنبه 19 بهمن ماه 1401، از ساعت 10 الی 12، با حضــور جامعه علمی، پژوهشی، دانشگاهی، اندیشگاهـی، صاحبنظران، مدیـران، کارشناسان دستگـاههای اجــرایی ملّی و استـانی برگزار می شود.
این نشست با مدیریت علمی دکتر علیرضا محمودی، "حسابرس کل مالیاتی دیوان محاسبات کشور" و سخنرانی دکتر حبیب جبّاری، "معاون امور برنامهریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور"، محمّدرضا رشیدیان،" رئیس گروه نظامهای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور" و دکتر محسن برزوزاده، "معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور" برگزار خواهد شد.
علاقه مندان می توانند با مراجعه به  تالار مجازی مرکز به نشانی : http://connect.mporg.ir/dfrc   در این نشست حضور داشته باشند.