به گزارش «نود اقتصادی» در مهرماه امسال از حدود ۶/۴ میلیون فقره چک مبادله‌شده، ۷/۶ درصد از آنها برگشتی و ۹۲/۴ درصد از چک‌ها نیز وصول شده است.

بررسی آمار چک‌های برگشتی از سال ۱۳۹۵ تاکنون نشان می‌دهد چک‌های برگشتی مهرماه امسال کمترین تعداد طی ۶ سال اخیر بوده است. 

قابل ذکر است در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ حدود ۱۵ درصد از چک‌ها برگشتی بوده و این تعداد در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۳ درصد و بین سال‌های ۱۳۹۸ تا مردادماه امسال نیز این تعداد ۹ تا ۱۰ درصد بوده است.

 

خبرنگار: علی شیرزادیان