به گزارش «نود اقتصادی»، همزمان با راه اندازی سامانه "چکاد" بانک مرکزی ، برای تسهیل داد و ستد، کاهش هزینه مبادلات، ارتقای سرعت معاملات در فضای کسب و کار و افزایش کارایی چک، نخستین «چک امن دیجیتال » توسط همراه بانک صادرات ایران به عنوان خدمتی نوین صادر شد.

بر اساس این گزارش ، درخواست و صدور دسته‌چک دیجیتال، صدور، دریافت، انتقال و وصول درون بانکی و بین بانکی چک دیجیتال، ضمانت آن توسط شخص ثالث، ابطال و مسدودی، دریافت گواهی عدم پرداخت، استعلام و مشاهده کارتابل چک‌های دریافتی از جمله مهمترین قابلیت و مزیت‌های راه‌اندازی «چک امن دیجیتال» در همراه بانک صادرات ایران است.

 افزایش اعتبارواعتماد دروصول چک

با استفاده از«چک امن دیجیتال» در همراه بانک صادرات ایران مشتریان، فعالان اقتصادی و بازرگانان می‌توانند با استفاده از این خدمت برای به حداقل رساندن ریسک‌ها و نگرانی‌های موجود در مورد چک‌های کاغذی به صورت غیرحضوری و بدون مراجعه به شعب، از این فناوری نوین استفاده کنند.

تمامی قوانین و مقررات چک کاغذی در مورد این خدمت نوین همراه بانک صادرات صدق می‌کند. همچنین در«چک امن دیجیتال»، چک کاغذی حذف و با استفاده از امضای دیجیتال معتبر می‌شود. چک دیجیتال سرعت، دقت و امنیت بیشتری در عملکرد و نقدشوندگی نسبت به چک‌های کاغذی دارد.

سرعت گرفتن گردش کالاوخدمات، افزایش اطمینان به ابزارهای پولی الکترونیک ، کمک کردن به تولید‌کنندگان و فعالان اقتصادی، افزایش رضایت مردم و کاهش هزینه غیربهره‌ای بانک‌ها برخی از مزایای

چک امن دیجیتال به شمار می آیند .از آن جاکه افزایش اعتبارچک یکی ازموارد مورد تاکید قانون چک بوده ، «چک امن دیجیتال»، با اعتبار و اعتماد بیشتری وصول خواهد شد.

عدم نیاز به انتقال فیزیکی چک، امکان نقد کردن آن بدون مراجعه به شعبه از مزایای چک دیجیتال است و تمامی موارد قانونی اعتبارسنجی در مورد چک کاغذی، در مورد چک الکترونیکی صادق است.

تحقق مدیریت آنلاین مبادله چک

از مزایای چک الکترونیک می‌توان به سرعت زیاد در ثبت و پردازش ، عدم نیاز به ارسال نسخه فیزیکی چک، حذف نگرانی افراد در خصوص عدم ثبت چک در سامانه، امنیت بالا و عدم امکان سرقت یا تحریف و جعل چک اشاره کرد.

 همچنین سامانه «چکاد» با هدف ایجاد بستری برای ارائه چک امن دیجیتال و رفع مخاطرات احتمالی چک‌های کاغذی راه‌اندازی شده است که امکان مدیریت و نظارت آنلاین مبادله چک را برای شبکه بانکی و بانک مرکزی فراهم می‌کند.

 با توجه به موارد مذکور ، بانک صادرات ایران با صدور نخستین چک دیجیتال ایران ، توانست سکاندار ارئه این خدمت نوین درساختار بانکی کشورمان شود.