به گزارش «نود اقتصادی»، جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: در حال حاضر منابع تأمین کننده زیر ساخت‌های کشور اعتبارات دولتی است. تمامی تلاش‌ها معطوف به اینکه روش‌های غیر بودجه‌ای برای تأمین مالی زیرساخت‌ها در کشور فراهم تا فشار از روی منابع بودجه‌ای برداشته شود.

وی بیان کرد: کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با توجه به احساس خلاءها و کمبودها در زمینه تأمین مالی به ویژه در حوزه تولید و زیرساخت‌ها بررسی و تصویب طرحی با هدف رفع این مشکل در دستور کار خود قرار داده است.

قادری گفت: کشور در زمینه تأمین مالی به ویژه در حوزه تولید و زیرساخت‌ها با مشکلات مالی فراوانی روبروست و در عین حال خلاء و مغایرت‌های قانونی زیادی در این عرصه وجود دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: رقم بودجه یک هزار و ۳۹۴ هزار میلیارد تومانی مورد پیش بینی برای سال ۱۴۰۱ بود. در خوش بینانه ترین حالت عملکرد بودجه در سال جاری هزار هزار میلیارد تومان باشد که این مبلغ تمامی هزینه‌های جاری مملکت را حتی پوشش نخواهد داد.