به گزارش «نود اقتصادی»، وحید شقاقی شهری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی اظهار داشت: صورت‌های مالی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی که در کدال منتشر شده است، دارای ابهام زیادی است. این صورت‌های مالی به هیچ عنوان شفاف نبوده و مبهم هستند.

وی بیان کرد: از سویی حسابرسی شرکت‌های دولتی با استاندارد‌های ملی و بین المللی فاصله بسیار زیادی دارد و اگر قرار بود حسابرسی استانداردی از این بنگاه‌ها انجام شود، زیان آن‌ها به مراتب از آن چیزی که در سامانه کدال منتشر شده، بیشتر خواهد بود.

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی گفت: به هر حال این موضوع یک گام رو به جلو از سوی وزیر اقتصاد برای شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی است و به نوعی یک شروع خوب است که باید استمرار پیدا کند.

وی بیان کرد: در بودجه سال آینده باید یک لایحه جداگانه برای شرکت‌های دولتی درنظرگرفته شود. بر این اساس نمایندگان مجلس در بودجه شرکت‌های بزرگ دولتی باید مسائل عدیده‌ای که در رابطه با این بنگاه‌ها و بانک‌ها وجود دارند را بررسی کنند، از سویی باید شفافیت بر عملکرد این شرکت‌ها حکمفرما شود و رانت و فسادی که وجود دارد از بین رود.