به گزارش «نود اقتصادی»، جلسه رای اعتماد به صولت مرتضوی وزیر پیشنهادی تعاون کار و رفاه اجتماعی صبح امروز در مجلس برگزار شد و نمایندگان خانه ملت با ۱۷۶ رای موافق، ۶۴ رای مخالف، ۱۳ رای ممتنع به وزارت مرتضوی رای اعتماد دادند.