به گزارش «نود اقتصادی»، جلال نور موسوی، سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز اظهار داشت: قیمت گاز برای خانواده متعارف ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان برای تابستان و حدود ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان برای زمستان است که اسمش الگوی مصرف است.

وی بیان کرد: ۷۷ درصد مشترکین گاز در سه پله اول قرار می گیرند که به عنوان الگوی مصرف متعارف در نظر گرفته می‌شوند.

سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز افزود: در فصل گرما عرضه زیاد و تقاضا کم و قیمت باید پایین تر باشد ولی وقتی که زمستان می شود عرضه کمتر و تقاضا خیلی زیاد است به تبع باید قیمت ها هم به تناسب بالا برود ولی در واقع اینگونه نیست.

نورموسوی گفت: برای همه مردم یک حدی در نظر گرفته شده که در قانون بودجه درقالب الگوی مصرف تعیین شده یعنی برای همه یک قیمت متعادل و متناسبی درنظر گرفته شده که همگانی هست یا به عبارتی اگر یارانه ای هم داده می‌شود، همه از این یارانه استفاده کنند.