اخبار شرکتها-به گزارش روابط عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران، مجمع عمومی صاحبان سهام صندوق با حضور معاونین وزیر صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، بانک مرکزی ج .ا.ا و سازمان برنامه و بودجه کشور در محل صندوق ضمانت صادرات ایران برگزار گردید.

دکتر علیخانی ، رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، در این نشست با ارائه گزارشی از عملکرد سال ۱۴۰۰ و نقش صندوق در کاهش ریسک‌های موجود در تجارت بین‌المللی برای صادرکنندگان بویژه در شرایط فعلی کشور، گفت: صندوق در سال گذشته با سرمایه ثبتی ۱۳۰۰۰ میلیارد ریال، اقدام به صدور ۱/۵ میلیارد دلار بیمه نامه و ضمانتنامه نموده است. که ازاین مبلغ معادل ریالی ۳۶۰ میلیون دلار مربوط به ضمانت نامه های اعتباری و مابقی بابت صدور بیمه نامه های اعتباری جهت پوشش ریسک مطالبات صادرکنندگان ایرانی از خریداران خارجی می باشد.

دکتر علیخانی اظهار داشت، متوسط ضریب پوشش صادرات غیر نفتی در صندوق ضمانت صادرات ایران طی سال های ۱۳۹۹ و۱۴۰۰ در حدود ۶% بوده است در صورتیکه این ضریب برای کشورهای عضو کلوب پراگ و برخی از کشورهای اسلامی درحدود ۲% می باشد.

 رییس هیات‌مدیره صندوق همچنین اظهارداشت: بخش عمده پوشش های بیمه صندوق مربوط به کشورهای پرریسک می باشد که صادرکنندگان کالا وخدمات ایرانی نیاز به حمایت های بیمه ای صندوق داشته وامکان عدم وصول مطالبات ایشان از طرف های خارجی وجود داشته است. این نشان می‌دهد که صندوق، رسالت اصلی خود را که همان کاهش ریسک‌های صادراتی است به نحو مطلوبی به انجام رسانده است.

دکتر علیخانی موضوع عدم کفایت سرمایه در مقایسه با همتایان درکشورهای رقیب صادراتی و افزایش سرمایه به دلیل حجم بالای تعهدات نسبت به سرمایه ثبتی صندوق جهت حضور گسترده تر در حوزه پوشش ریسک صادرات غیر نفتی کشور به مبلغ ۲۰۰ میلیون یورو را درخواست نمودند که اعضای مجمع با افزایش سرمایه درخواستی موافقت وموضوع به تصویب رسید.

در پایان وی ابراز امیدواری نمود، همانگونه که صندوق ضمانت صادرات ایران در‌ شش ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سالهای قبل با اتخاذ رویکرد های نوین در پوشش های بیمه ای و ضمانتنامه ای رشد ۱۰۰% صدور داشته است، این روند رشد تاپایان سال جاری ادامه یابد.