به گزارش «نود اقتصادی»، قاسم سالاری، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ایران اظهار داشت: ما از قیمت تعیین شده ۱۳ هزار تومانی برای خرید تضمینی گندم از سوی دولت رضایت داریم.

وی بیان کرد: دولت در سال قبل به دلیل ایجاد بحران روسیه و اوکراین و ایجاد امنیت غذایی در کشور قیمت گندم را افزایش داد و نتیجه آن رسیدن به افزایش حدود ۶۰ درصدی میزان خرید تضمینی نسبت به سال قبل بود. من فکر میکنم با این قیمت تعیین شده، نزدیک به خودکفایی در این محصول خواهیم شد.