به گزارش «نود اقتصادی»، محمدحسین روشنک، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و تاجیکستان اظهار داشت: با پیوستن ایران به سازمان شانگهای، ایران از انزوای اقتصادی که در سال‌های گذشته گرفتار آن شده بود، خارج خواهد شد. از سوی دیگر پیوستن به شانگهای در دور زدن تحریم ها و مقابله با آن نیز بسیار مفید خواهد بود و جای تردید نیست که حضور در این سازمان باعث فعال شدن ما در دنیا می‌شود.