به گزارش «نود اقتصادی»، همانطور که در این ویدئو مشاهده می‌کنید سرپرست وزارت کار هیچگونه‌ علاقه‌ای به پاسخگویی و ارائه گزارش به رسانه‌ها ندارد. البته او از اساس شخصیتی رسانه گریز دارد. زاهدی وفا در دوران معاونت وزارت اقتصاد هم از پاسخگویی به رسانه ها فراری بود و امروز هم مانند گذشته رابطه حسنه‌ای با رسانه‌ها ندارد.

ظاهراً گزارش دقیقی از عملکرد ۵۰ روزه سرپرست وزارت کار هم در دسترس نیست و مشخص نیست او در دو ماه گذشته چه اقداماتی انجام داده است.