به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای مرکز آمار ایران، طی سال ۱۴۰۰ درحالی‌که میانگین تورم بخش خدمات حدود ۴۶/۹ درصد بوده، این میزان برای بخش تامین جا و غذا (هتل و رستوران) ۸۴/۳ درصد یا معادل ۱/۸ برابر بوده است.

همچنین آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد طی ۱۰ سال اخیر درحالی میانگین تورم بخش خدمات ۲۴ درصد بوده، این میزان برای بخش تامین جا و غذا (رستوران و هتل) ۳۸/۹ درصد بوده است.