به گزارش «نود اقتصادی»، بر اساس فیش حقوقی منتشر شده از حقوق دریافتی خزانه‌دار سازمان نظام مهندسی استان تهران، "علی کریمی آنچه" تنها برای 10 تا 12 روز حضور در سازمان مبلغی بالغ بر ۵۴ میلیون تومان دریافت کرده است که این مبلغ برای حضور در یک ماه کامل به رقمی حدود ۱۱٠ میلیون تومان خواهد رسید.

این در حالی است که طبق نظامنامه نحوه محاسبه حق‌الزحمه اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی، سقف حقوق خزانه‌دار در ماه باید حداکثر ۸۵ درصد حقوق رئیس سازمان استان باشد. اما در حالی که رامین کریمی رئیس سازمان در ماه مبلغی بالغ بر ۳۸ تا ۴٠ میلیون تومان دریافت می‌کند، "کریمی آنچه"، خزانه‌دار سازمان نظام مهندسی تهران تنها برای ۱۱ روز از ماه ۱۵ میلیون تومان فراتر از میزان قانونی دریافت کرده است.

گفتنی است "کریمی آنچه" در سمت خزانه‌دار سازمان نظام مهندسی تهران، سند حقوق غیرقانونی خودش را امضا و ارسال کرده است که در صورت تأیید این فیش حقوقی توسط شورای انتظامی نظام مهندسی باید پروانه کاری "کریمی آنچه" مورد بازنگری قرار بگیرد.

نکته جالب این جاست که علیرغم نامه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تاریخ ۱۴٠۱/۳/۱٠ مبنی بر دسترسی آزاد اطلاعات هنوز هیچکدام از اطلاعات سازمان نظام مهندسی از جمله حقوق و مزایای دریافتی اعضای هیئت مدیره در سایت سازمان قرار نگرفته است که طبیعتا حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان و روابط عمومی سازمان باید در این زمینه پاسخگو باشند.

 

خبرنگار: مهدی ایل کا