به گزارش «نود اقتصادی» بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت سهام شستا از تیرماه سال ۱۳۹۹ تا دیماه ۱۴۰۰ که شستا هنوز افزایش سرمایه نداده بود، با افت ۸۲ درصدی از حدود ۶۲۷۳ تومان به حدود ۱۰۹۷ تومان رسیده است. اما در پایان معاملات روز ۸ دیماه ۱۴۰۰ نماد معاملاتی به منظور افزایش سرمایه متوقف گردید.

افزایش سرمایه بیش از ۱۰۵۲ درصدی این نماد روز یکشنبه ۱۲ دیماه به تایید بورس رسید اما پس از بازگشایی، نماد شستا بازهم افت ۱۲ درصدی داشته و از حدود ۱۰۸ تومان به ۹۵ تومان رسیده است. 

همچنین ارزش بازاری شستا در هفته دوم مردادماه ۱۳۹۹ حدود ۴۷۷ هزار میلیارد تومان بوده که این میزان تا پایان روز ۱۱ تیرماه سال جاری به ۱۵۲ هزار و ۱۴۹ میلیارد تومان رسیده که حکایت از افت ۶۸ درصدی آن دارد.