به گزارش «نود اقتصادی»،‌ با گذشت دوماه از استعفای سه عضو هیات مدیره شرکت صنایع آذرآب، سهامدار اصلی یعنی بانک کشاورزی و شرکت‌های وابسته به بانک، در این مدت، نسبت به جایگزینی اعضای جدید هیات مدیره اقدامی نکرده اند که بر این اساس تمامی امور شرکت متوقف شده است.