به گزارش «نود اقتصادی» براساس صورت مالی حسابرسی شده شرکت بورس، موسسه حسابرسی در ابتدای توضیحات صورت مالی مدعی شده شرکت بورس اطلاعات استخراج ارز دیجیتال اعم از وجود ماینرها، تعداد ماینرها و رقم استخراج شده را از این شرکت کتمان کرده است.

همچنین حسابرس در توضیحات خود می‌افزاید به‌واسطه تخلفات شرکت بورس در تغییر کاربری ساختمان سعادت‌آباد از اداری به تجاری، شهرداری این شرکت را حدود ۹۸۵ میلیارد تومان جریمه کرده است اما بازهم شرکت در بورس مدارک و اسناد این مورد را نیز از حسابرسان کتمان کرده‌اند.