به گزارش «نود اقتصادی»، محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اظهار داشت: مقدمات ارتباطات گسترده میان ایران و کوبا در حال فراهم شدن است و دو کشور توافق کردند بازارهای خود را در اختیار یکدیگر قرار دهند.

وی بیان کرد: تأکید وزارت صمت انجام همکاری‌ها با تکیه بر بخش خصوصی است، بنابراین نقش دولت حداقلی و حمایتی بوده و قسمت اجرایی کار با بخش خصوصی خواهد بود.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: کوبا در زمینه بهداشت و داروسازی یکی از کشورهای پیشرو در دنیا است و صنایع دارویی کوبا به ویژه واکسیناسیون پیشرفت بسیار خوبی داشته است. ایران نیز در زمینه‌های صنعتی، توسعه کشاورزی، پتروشیمی، نفت و مشتقات نفتی و تجهیزات، دانش بسیار خوبی دارد.