دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در واکنش به سخنانی که سایت اتاق بازرگانی هفته گذشته به نقل از او در حمایت از اتاق بازرگانی منتشر کرده بود، به خبرنگار «نود اقتصادی» گفت: متاسفانه پایگاه خبری اتاق بازرگانی همه سخنان من را منتشر نکرده و آن‌ها را به شکل تقطیع شده منتشر کرده است.

وی بیان کرد: در مصاحبه با سایت اتاق گفتم اتاق تبدیل به محل حضور بدهکاران بانکی شده و بسیاری از افرادی که نامشان در لیست بدهکاران بانکی بوده عضو اتاق بازرگانی بودند. بسیاری از اعضای اتاق بازرگانی در خارج از کشور سرمایه گذاری کرده‌اند.

راغفر افزود: اتاق باید خودش به این بلوغ برسد که با مشکلات و مفاسدی که درونش وجود دارد برخورد کند. قطعا اگر اتاق این برخورد را نکند نهادهای دیگر به اتاق ورود می‌کنند.

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: وقتی به نام یک پیرزن روستایی ۴۰ دستگاه خودروی لوکس وارد می‌کنند، چرا اتاق سکوت می‌کند و واکنشی نشان نمی‌دهد؟

وی اظهار داشت: بخش عظیمی از فرار سرمایه توسط اعضای اتاق بازرگانی انجام می‌شود که این آسیب زاست. چرا وقتی رئیس اتاق بازرگانی از نمایندگان مجلس انتقاد می‌کند اعضای اتاق نگران می‌شوند و بیانیه می‌دهند؟ چرا اعضای اتاق باید نگران رابطه خودشان با نمایندگان مجلس باشند؟

راغفر بیان کرد: مگر در مجلس اشکالی وجود ندارد؟ چه ایراد دارد که رئیس اتاق این نواقص را مطرح کند؟ من هنوز هم مانند قبل معتقدم اتاق بازرگانی محل رانت و فساد است. بسیاری از ارزهای ۴۲۰۰ تومانی که به کشور برنگشته را اعضای اتاق بازرگانی گرفته‌اند. اگر اقتصاد ایران ناکام است حتما اتاق بازرگانی هم در آن سهم دارد.