«نود اقتصادی»-سیدمهدی حسینی معاون وزیر اسبق نفت: اتحادیه اروپا که ۲۳ کشور عضو آن گاز روسیه را دریافت می کنند؛ وابستگی جدی به آن کشور در بخش تامین انرژی دارد. در این میان اما قدرت‌های اقتصادی آن اتحادیه همچون آلمان،فرانسه، ایتالیا، اتریش و لهستان در کوتاه‌مدت بیش از دیگران بایستی نگران باشند.

چرا که آلمان با حدود ۳۰ میلیارد متر مکعب در سال واردات گاز از روسیه و لهستان با حدود ۶ میلیارد متر مکعب، اقتصادی کاملا وابسته به مسکو دارند.

روسیه در مقابل تحریم های اتحادیه اروپا و با علم به این نقطه ضعف که می تواند نقطه افتراق بین آنها و آمریکا در قضیه جنگ اوکراین باشد؛ با اقدام امروز خود به اجرایی کردن اولتیماتوم قطع جریان گاز به کشورهایی که بدهی شان را با روبل پرداخت نکنند؛ عمل کرد.

یعنی در حقیقت با یک تیر چند هدف را نشانه گرفت که عبارتند از : یاد آوری به اروپا بابت وابستگی شان در بخش گاز به روسیه و اینکه روسیه در اجرایی کردن اولتیماتوم ها جدی است. هدف دیگر ایجاد شکاف بین اروپا و آمریکا در قضیه جنگ که نشانه های اولیه آن با شروع پرداخت بدهی گازی به روبل بجای دلار به بانک گازپروم توسط دو کشور اروپایی را می‌توان دید.

کاری که در جریان تحریم امریکا بنام ایلسا ایران هم انجام داد و بین آمریکا و اروپا وبعضی کشورهای دیگر مثل ژاپن و کره و هند اختلاف ایجاد کرد و در حقیقت تحریم ها را زمین زد.

هدف دیگر که از قضا بسیار مهم تر نیز هست جایگزینی روبل بجای دلار بوده که ضربه مستقیم هرچند به لحاظ کمی کوچک ولی از نظر اعتباری، بزرگ به دلار و آمریکا می باشد.

از این‌رو بی آنکه در مورد جنگ و حقانیت هریک از طرفین و آثار آن بر روابط بین المللی و حقوق انسان‌ها و احترام به استقلال و حاکمیت کشورها بخواهم اظهار نظر ی داشته باشم؛ این حرکت روسیه را از جنبه رودر رویی با دلار که حرکتی استثنایی و سمبلیک ولی اثر گذار می باشد را می پسندم و چنین اقدامی بایستی بتدریج الگویی برای دیگر کشورها بشود که با استفاده از مزیت های نسبی خود ابتدا به تقویت پول ملی خود و سپس وارد کردن آن به چرخه تجارت بین الملل بپردازند.

درباره واکنش اروپایی ها در مقابل اقدام روسیه نیز، شاید آنها بتواند به نحوی نیاز خویش به بخشی از گاز روسیه را جبران کنند. به عنوان مثال در جنوب، ایتالیا و فرانسه بخشی از نیاز گازی خود را از لیبی و الجزایر تامین کنند. همچنین اروپای غربی هم ممکن است با گاز مایع آمریکا و قطر بخشی از نیازش را جبران نماید. ولی اعضای اتحادیه اروپا مسلما در کوتاه مدت با مشکلات جدی روبرو خواهند بود که این مسئله برای آلمان از همه سخت تر خواهد بود.

 

خبرنگار: سیدعلی حسینی فر