علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: صدور خدمات فنی و مهندسی از مرز ۲.۳ میلیارد دلار گذشت. 

با توجه به اهمیت صدور خدمات فنی و مهندسی در دولت سیزدهم به عنوان یکی از مهمترین محورهای صادرات که علاوه بر کسب درآمد ارزی اشتغال نیروی متخصص را نیز به همراه دارد، این نوع صادرات مورد حمایت قرار گرفت. 

صادرات خدمات فنی مهندسی در سال ۱۴۰۰ با رشد بیش از ۴۵۰ درصدی نسبت به سال ۹۹ برخوردار شد. این صادرات به ۱۸ کشور جهان توسط ۲۱ شرکت در قالب ۳۶ پروژه بوده است.  

پیگیری های مستمر سازمان توسعه تجارت جهت شناسایی و رفع مشکلات و محدودیتهای سال‌های گذشته، تلاش برای شناسایی و معرفی پروژه های مختلف در کشورهای هدف و همراهی منتخب شرکتهای فعال خدمات فنی و مهندسی در هیات های همراه وزیر در سفرها و نشست های بین المللی از عوامل مهم تاثیرگذار بر این دستاورد ملی بوده است. 

هدفگذاری سال آتی برای صدور خدمات فنی و مهندسی بیش از ۴ میلیارد دلار است.