به گزارش «نود اقتصادی»، مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی اظهار داشت: دولت باید تمام شرکت‌های خود را به صورت واقعی و اصولی به بخش خصوصی واگذار کند و خود تنها به امر سیاست گذاری و نظارت بر روی عملکرد این شرکت‌ها بپردازد، تنها در این صورت است که یک بار عظیم از روی دوش دولت در قبال تامین بودجه شرکت‌ها برداشته خواهد شد، در غیر این صورت با توجه به ابعاد بزرگی که دولت دارد ما شاهد هستیم که دستگاه‌های دولتی سال به سال بودجه بیشتری را طلب می‌کنند که برای تامین آن دولت چاره‌ای جزء چاپ پول ندارد، بنابراین در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی باید گام‌های اساسی برداشته شود، تا اقتصاد کشور از این وضعیت بغرنج و آشفته خارج شود.