نشست بررسی اصلاح ساختار وزارت صمت با حضور دکتر علیرضا شجاعی معاون وزیر اسبق صمت، علی معصومی دبیرکل انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران و  آرمان خالقی قائم مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران در دفتر «نود اقتصادی» برگزار شد.