علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو در پاسخ به سوال خبرنگار «نود اقتصادی» بیان کرد: طبق برنامه از پیش تعیین شده وزارت نیرو، تا تابستان سال آینده ۶ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور افزوده می‌شود. 

وی بیان کرد: در راستای مدیریت تقاضا و کنترل مصرف در چهار ماهه گرم تابستان سال آینده، خانوارهای دارای صرفه جویی در مصرف برق به میزان نرخ خرید تضمینی برق و در یکماهه اوج بحران مصرف برق، به میزان دو برابر نرخ خرید تضمینی برق مورد تشویق قرار می‌گیرند.

وزیر نیرو افزود: برنامه دولت سیزدهم در چهار سال آتی افزایش ۳۰ هزارمگاوات دیگر به ظرفیت نیروگاهی کشور خواهد بود.