به گزارش «نود اقصادی»‌، هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در بیانیه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس در واکنش به فیلم منتشر شده از غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی علیه نمایندگان مجلس بیانیه‌ای صادر کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با درک و احترام به رنجش و کدورت احتمالی از پاره ای اظهارات نسنجیده، به هیچ وجه مایل نیست که این موارد به همراهی و همکاری اتاق و مجلس لطمه و خدشه ای وارد کند.

در بخش دیگری از این بیانیه به قصور رئیس اتاق ایران در بیان اظهارات علیه نمایندگان مجلس پرداخته و تصریح شده: از نمایندگان خیرخواه و‌ نیک اندیش مجلس می‌خواهیم، با پس زدن حواشی، همچنان دست در دست یاران خود در بخش خصوصی برای کمک به اقتصاد این سرزمین، متحد و آگاه باقی بمانند. لذا آنچه قصور از جانب افراد منتسب به این نهاد رخ داده، جای دلجویی از طرف مقابل دارد و ما نیز بر این اصل صحه می‌گذاریم. 

گفتنی است غلامحسین شافعی در اظهاراتی که فیلم آن اولین بار  توسط «نود اقتصادی» منتشر شد گفته که "نمایندگان مجلس به ما نیاز دارند تا شارژشان کنیم، عمق نمایندگان مجلس یازدهم در مسائل مختلف از جمله اقتصاد بسیار کم است و از اینکه این افراد، کشور را اداره می‌کنند حس درماندگی دارم".

لازم به ذکر است رئیس اتاق بازرگانی ایران هم اکنون به همراه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و یک هیات ایرانی به عراق سفر کرده و به نظر می‌رسد انتشار این بیانیه از سوی هیات رئیسه اتاق بدون نظر وی بوده است. در واقع اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی با این بیانیه از اظهارات شافعی تبری جستند و احتمال برکناری با تبعات دیگر برای شافعی بعد از بازگشت به ایران وجود دارد.