براساس شنیده‌های خبرنگار «نود اقتصادی»، به دنبال انتشار فیلم اظهارات غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران علیه نمایندگان مجلس که روز گذشته برای اولین بار در «نود اقتصادی» منتشر شد، شب گذشته هیات رئیس اتاق بازرگانی ایران شبانه تشکیل جلسه داد تا از تبعات احتمالی این اظهارات جلوگیری کند. 

در فیلم روز گذشته، غلامحسین شافعی گفته: "نمایندگان مجلس به ما نیاز دارند تا شارژشان کنیم و عمق نمایندگان مجلس یازدهم در مسائل مختلف از جمله اقتصاد بسیار کم است. او همچنین تاکید کرده "از اینکه این افراد، کشور را اداره می‌کنند حس درماندگی دارم."

هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران نگران خشم نمایندگان مجلس نسبت به این اظهارات هستند و قصد دارند به نوعی نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند. 

اخیرا موضوع تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی ایران در کمیسیون اقتصادی مجلس رای آورده و به نظر می‌رسد با اظهارات دیروز شافعی، نمایندگان مجلس برای جریان انداختن این تحقیق و تفحص مصمم‌تر از قبل شوند.

باید دید غلامحسین شافعی بابت اظهارات خود مجبور به عذرخواهی می‌شود و یا تبعات بیشتری گریبان مدیریت فعلی اتاق را بعد از این اظهارات خواهد گرفت.