به گزارش «نود اقتصادی» براساس صورت مالی شرکت پالایش نفت بندرعباس، این شرکت در نیمه اول سال جاری ۳ هزار و ۸۵۵  میلیارد تومان سپرده در ۶ بانک کشور داشته است.