بررسی‌های «نود اقتصادی» نشان می‌دهد که به دلیل بی‌میلی سهامداران برای خرید و فروش سهم در بورس و افت درآمد کارگزاری ها، سود خالص ۴۰ شرکت‌ کارگزاری در خلال شهریور ماه سال گذشته تا شهریور امسال بین ۶ تا ۹۹ درصد کاهش یافته است.

درآمد شرکت‌های کارگزاری به تبع تنزل مستمر شاخص و واکنش سرد سهامداران به بازار سرمایه دچار افت شدیدی شده که نتیجه آن کاهش شدید و عجیب سود خالص شرکت‌های کارگزاری شده است.