محمد صادق رسول پور منصفی، عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: عمر بسیاری از هواپیماهای زمینگیر شده فعلی کشور تمام نشده و به دلیل صدور دستورالعمل‌های جدید کارخانه‌های سازنده هواپیما برای خرید قطعات جدید، زمینگیر شده‌‎اند که می‌توان با خرید این قطعات، هواپیماهای زمینگیر را هم به چرخه حرکت درآورد.

وی بیان کرد: در این سال‌ها ۱۵۰ هواپیمای کشور زمینگیر شده‌اند و در حال حاضر با این تعداد صندلی هواپیما، نمی‌توان نیاز بازار و مسافران را تامین کرد،‌ بنابراین در مناسبت‌های مختلف سال، قیمت‌های بلیت هواپیما به طور وحشتناکی افزایش خواهد یافت.

عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران گفت: اکثر شرکت‌های هواپیمایی کشور دارای زیان انباشته بوده و هر سال هم زیان عملیاتی آنها در صورت‌های مالی ثبت می‌شود، بنابراین با رعایت اصول حاکمیتی شرکتی، اکثر شرکت‌های هواپیمایی کشور مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بوده و باید تعطیل شوند، اما چون تعطیل شدن آنها شدنی نیست، همین شکل معیوب این چرخه ادامه دارد.