اخبار شرکتها-با کارت هواداری پرسپولیس که در وهله نخست ترکیبی از یک کارت بانکی و کارت حمل نقل مترو و اتوبوس است؛ ضمن بهره‌مندی از این کارت در ترددهای شهری  از ده‌ها مزیت‌ دیگر این کارت نیز بهره‌مند شوید.

صدور آنلاین کارت هواداری پرسپولیس: shabahang.tourism-bank.com