«نود اقتصادی»-احسان قمری مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران: رتبه بندی صادرکنندگان گامی مهم در جهت ریل‌گذاری و فراهم نمودن مقدمات توسعه صادرات است. سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی تجارت خارجی کشور، نسبت به فراهم نمودن  سامانه رتبه بندی صادرکنندگان اقدام نموده و جامعه صادرکنندگان می توانند با مراجعه به سازمان توسعه تجارت ایران و تکمیل اطلاعات مورد نیاز در این فرایند مشارکت نمایند و از رتبه صادراتی خود مطلع شوند .

بر اساس تمهیدات در نظر گرفته شده کلیه خدمات ، مشوقها و حمایت‌های  سازمان توسعه تجارت ایران بر اساس رتبه بندی انجام شده در سامانه جامع تجارت انجام پذیرفته و یکی ازشاخصهای اثرگذار در حوزه حمایتی ،انجام رتبه بندی می باشد . این رتبه بندی قابل ویرایش بوده و صادرکنندگان می توانند نسبت به بارگذاری و ویرایش اطلاعات خود در سامانه اقدام نموده و بر این اساس رتبه و امتیاز صادرکنندگان هم تغییر خواهد کرد .

به عنوان اولین گام ، یکی از شاخص‌های پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی از محل منابع صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۰ رتبه بندی صادرکنندگان بوده و متقاضیان دریافت این تسهیلات لازم است پس از ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت ،نسبت به ثبت درخواست تسهیلات ازطریق سامانه بهین یاب اقدام نمایند .