به گزارش «نود اقتصادی» طبق آمارهای گمرک ایران، صادرات کشورمان به مصر طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ از حدود ۲۰۷ تا ۲۵۲ میلیون دلار در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به حدود ۶ میلیون دلار در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ رسیده و نشان از سقوط ۹۷ درصدی صادرات ایران به این کشور را دارد.