مهدی سنائی فرد، عضو هیات مدیره هلدینگ سرمایه‌گذاری صنعت نفت در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: انعقاد قرارداد سوآپ گازی ایران با ترکمنستان و آذربایجان یک اتفاق مهم و اثرگذار در حوزه انرژی بوده و به نفع کشور است. قراردادهای اینچنینی در راستای توافق و تعریف منافع مشترک با همسایگان امینت و اقتصاد کشور را توسعه جدی خواهد داد.

وی بیان کرد: در این سال‌ها، توسعه همکاری در حوزه اقتصاد انرژی با همسایگان به صورت جدی وجود نداشته و در این زمینه غفلت‌هایی شده است، هرچند که در صورت توجه به این موارد، می‌توانست به اقتصاد کشور کمک جدی کند.

سنایی فرد افزود: در سال‌های گذشته، فرصت‌های زیادی در راستای تعریف منافع مشترک با همسایگان در حوزه انرژی از دست رفت و غفلت‌هایی صورت گرفت.

عضو هیات مدیره هلدینگ سرمایه‌گذاری صنعت نفت گفت: انعقاد قرارداد سوآپ گازی ایران با ترکمنستان و آذربایجان یک فرصت بزرگ برای منافع کشور بوده و رویکرد کنونی دولت برای تعریف منافع مشترک با همسایگان اثر مثبتی در اقتصاد انرژی کشور خواهد داشت.